Aranżacje wnętrz
KONTAKT

Firma BEHRENDT – Grupa SBS
Marian BEHRENDT
87-300 Brodnica
ul. Batalionów Chłopskich 24

NIP 874-000-66-24
tel./fax (056) 498 41 14
tel. (056) 697 44 74
e-mail: behrendt@pro.onet.pl

MRÓWKA

Firma zrealizowała projekt pt. „Dywersyfikacja oferty Firmy "Behrendt" - Grupa SBS poprzez rozbudowę budynku użytkowego handlowo-magazynowego w miejscowości Szabda oraz jego wyposażenie w niezbędny sprzęt i urządzenia”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

W wyniku realizacji projektu firma wprowadziła do swojej oferty nowe i udoskonalone usługi oraz nowy produkt w postaci: Sprzedaż materiałów ogólnobudowlanych; Doradztwo w zakresie techniki budowlanej (w tym domów niskoenergetycznych i pasywnych); Badanie termowizyjne budynków; Produkcja kanałów wentylacyjnych; Wizualizacja wnętrz i wystrój zewnętrzny budynków; Profesjonalne wykonawstwo instalacji  wentylacyjnej.